استخدام در آزمایشگاه الیا

ما برای شما شغلی را در نظر داریم همین حالا فرم استخدام را پر کنید

استخدام

فرم استخدام

قبل از ارسال فرم مطالعه شوم

شرایط استخدام

شرایط استخدام:
1)مدرک تحصیلی مرتبط
2)سابقه کار در آزمایشگاه
3)آشنایی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی

3 + 1 = ?