پزشکان و کارکنان آزمایشگاه پاتولوژی الیا

بخش پزشکان و کارکنان

گروه آزمایشگاه الیا

برای استخدام از فرم زیر استفاده شود

دكتر حسن پور قاسمي

دكتر حسن پور قاسمي

مسئول فني و موسس

متخصص پاتولوژي(تشريحي-باليني)

دكتر فرزانه ثامني

دكتر فرزانه ثامني

مسئول فني و موسس

متخصص پاتولوژي(تشريحي-باليني)

خانم تینا بشردوست

خانم تینا بشردوست

کارشناس
خانم مهرنوش مدرسي نژاد

خانم مهرنوش مدرسي نژاد

کارشناس

چند کلمه درباره این شخص بنویسید

خانم الناز بني هاشم

خانم الناز بني هاشم

كارشناس

چند کلمه درباره این شخص بنویسید

آقاي بابك مهاجر

آقاي بابك مهاجر

كارشناس

چند کلمه درباره این شخص بنویسید

آقاي محمد مرادي

آقاي محمد مرادي

خدمات

چند کلمه درباره این شخص بنویسید

آقاي سعيد سلگي

آقاي سعيد سلگي

روابط عمومي

چند کلمه درباره این شخص بنویسید

میخوای عضوی از ما باشی؟

استخدام

به منظور استخدام از فرم زیر اقدام بفرمایید.

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید