صفحه اصلی2021-06-13T11:00:29+04:30

خدمات آزمایشگاه الیا

درباره ما

آزمایشگاه الیا

آزمایشگاه الیا از سال 1384 با هدف خدمت رسانی برتر و به کارگیری دانش روز دنیا در زمینه پزشکی و آزمایشگاهی، فعالیت خود را آغاز نموده است. مسئولیــن و مدیـران این آزمایشگاه همواره سعی در جلب رضایت مراجعین محتـرم را داشته اند.

مجله آزمایشگاه الیا

0
سال تجربه

بیمه های طرف قرارداد

Go to Top