پذیرش

اولین بخشی که بیمار به آن مراجعه می کند بخش پذیرش است. در این بخش ، نسخه بیمار دریافت و پس از بررسی آن و پرسیدن سابقه بیمار و چک کردن اینکه فرد دارای شرایط مورد نیاز تست هست یا نه مثل ناشتایی ، در سیستم درج می شود و طبق تعرفه های بیمه طرف قرارداد هزینه آن حساب می شود و کد کامپیوتری به فرد داده می شود.

سپس فرد برای دادن نمونه آماده می شود. واحد پذیرش در طبقه اول قرار دارد و یک واحد مستقل و مجهز را به خود اختصاص داده است و آرامش را برای مراجعین فراهم آورده. این بخش اولین بخشی است که مراجعین با آن در ارتباط هستند. در این بخش پس ازگرفتن نسخه بیمار و چک کردن تست ها و پرسیدن نام و نشانی فرد و ثبت در سیستم، از او درباره سابقه بیماری و علت مراجعه و اینکه آیا شرایط انجام آزمایش مثل ناشتایی را دارد یا خیر سوال می شود. سپس هزینه آن طبق تعرفه های بیمه طرف قرارداد محاسبه می شود و به فرد کد کامپیوتری داده می شود .سپس فرد باید به بخش نمونه گیری مراجعه کند.

میکروب شناسی

میکروارگانیسم ها تنوع زیستی بسیاری دارند.این تنوع در قسمت های دیگر زیست شناسی به چشم نخواهد خورد.یکی از مهمترین دانش های زیست شناسی بررسی دقیق میکروارگانیسم ها از لحاظ شکل و عملکرد است.این نوآوری در بخش میکروب شناسی انجام خواهد پذیرفت .در این جا لازم است که در ارتباط با میکروب اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

میکروب

به طور کلی می توان باکتری ها، قارچ های ذره بینی و ویروس های را میکروب نامید.ویروس ها از باکتری ها و قارچ ها کوچک ترند و قابلیت رفتن در بدن جانداران و یا گیاهان زنده را دارند.

هر ویروس در داخل سلول های خاصی زندگی می کنند .برای مثال ویروس آنفولانزا به سیستم تنفسی نفوذ خواهد کرد و باعث بیماری خواهد شد و ویروس فلج اطفال به دستگاه عبوری آسیب می رساند.

در بخش میکروب شناسی بررسی های بسیار دقیق و موشکافانه بر روی میکروارگانیسم ها انجام خواهد پذیرفت.

وظایف بخش میکروب شناسی

این بخش فعالیت های مختلفی را شامل می شود، به عنون مثال :

  • در این بخش تست های افتراقی و آنتی بیوگرام به طور کاملا صحیح انجام خواهد شد.
  • محیط های کشت و دیسک های آنتی بیوگرام بطور صحیح نگهداری خواهد شد.
  • در این بخش کنترل کیفی به موقع محیط های کشت، دیسک های آنتی بیوگرام، معرف های میکروبشناسی و رنگ آمیزی گرم انجام خواهد گرفت.
  • در بخش میکروب شناسی صحت کاراتوکلا به طور مداوم کنترل خواهد شد.
  • سوش های میکروبی به طور صحیح نگهداری می شوند و به موقع ساب کالچر می شوند
  • در این بخش نمونه های بالینی بیماران به طور صحیح تشخیص داده می شوند.
  • پایش دمای یخچال , فریزر و انکوباتور
  • در بخش میکروب شناسی وظایف محوله با دقت و سرعت انجام خواهند شد و مستند سازی های لازم نیز بطور کاملا صحیح انجام می شوند.
  • نمونه های کنترل کیفی خارجی به صورت کاملا صحیح انجام خواهد پذیرفت.

بیوشیمی ادرار

ادرار مایعی است که به وسیله کلیه ها از خون جدا شده و به وسیله مجاری ادراری به مثانه برده می شود.
ادرار شامل مواد معدنی مثل کلريدها، سولفاتها و فسفاتها و مواد آلی مثل اوره، اسید اوریک و کراتینین می باشد ولی قسمت عمده آن از آب تشکیل شده.
این بخش از قسمت های مهم تشخیصی است که با نمونه ادرار و بررسی آن می توان به بیماریهای کلیوی ، اختلالات هموليتيك ، بيماري هاي متابوليك و اختلالات مجاری ادراری و مثانه و وجود عفونت پی برد.به این صورت که در این بخش پس از دریافت نمونه از نظر ظاهری مورد بررسی قرار می گیرد و رنگ، بو، میزان شفافیت و وزن مخصوص و PH ادرار گزارش می شود و در صورت درخواست پزشک کشت ادرار انجام می شود.
سپس با استفاده از نوار ادرار می توان وجود به خون، پروتئین، کتون، قند در ادرار و میزان آن که به شکل + تا +++ (3+) گزارش می شود، پی برد.
سپس رسوب ادرار از نظر میکروسکوپی مورد بررسی قرار می گیرد و میزان سلولهای پوششی مجاری، کست (Cast) ، کریستال، موکوس و میزان RBC ، WBC و باکتری های موجود در ادرار بیان می شود.باید توجه شود که وجود باکتری در ادرار خانمها طبیعی است ولی در ادرار مردان نباید وجود داشته باشد و وجود آن نشانه عفونت ادراری است.
همچنین مشاهده اسپرم در بررسی میکروسکوپی نمونه ادرارآقایان امر مهمی حساب می شود.