این سرطان که از سرطان های شایع در دنیا می باشد از انواع سرطانهایی است که اگر به موقع تشخیص داده شود قابل درمان است. اما اگرعلائم نادیده گرفته شوند می تواند خطرناک باشد و باعث متاستاز ( انتقال به بخشهای دیگر بدن) شود. به همین دلیل در صورت مشاهده علائم باید آنها را جدی گرفت.

علامت های احتمالی سرطان سینه :

از علائم سرطان سینه به طور کلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-در اندازه و شکل نوک سینه تغییر ایجاد شود
2-از نوک سینه فرد مایعی به غیر از شیر خارج شود
3-در افراد بالغ شکل و اندازه کلی سینه تغییر کند
4-ضخیم شدن سینه و زیر بغل و یا ایجاد برآمدگی در این ناحیه
5-پوست سینه جوش بزند و یا دارای فرورفتگی یا چروکیدگی شود
6-در رنگ یا بافت نوک سینه و اطراف آن تغییر ایجاد شود.