مصرف قلیان بر روی آزمایش دوپینگ ورزشکاران

 

 

تاثیر قلیان روی آزمایش دوپینگ
این روزها اخبار برخورد باشگاه های اروپایی با بازیکنانی که قلیان می کشند توجه رسانه های ورزشی را به خود جلب کرده است.
زهره هراتیان رئیس مرکز پزشکی ایفمارک ایران درمورد مصرف قلیان بین ورزشکاران گفت: در ورزش حرفه ای از سه منظر مهم می توان به مقوله استعمال قلیان نگریست.

1- خطر بروز سرطان ریه: حقیقات پزشکی نشان داده که بین بروز سرطان ریه و استعمال دخانیات رابطه مستقیم وجود دارد

2- خطر دوپینگ: متاسفانه گزارشات مکرری از آلودگی تنباکوهای مصرفی در قلیان به مواد محرکی مانند حشیش و یا سایر مواد مخدر Drugs توسط وزارت بهداشت اعلام شده است.

ورزشکاران باید آگاه باشند که جدا از خطر اعتیاد، کلیه مواد محرک و مخدر جزو مواد ممنوعه و دوپینگ بوده و برای ورزشکار محرومیت های سنگین در پی خواهد داشت.

3- انتشار یک رفتار ناپسند اجتماعی توسط یک الگوی ورزشی: بسیاری از باشگاه های اروپایی، تلاش دارند تا بازیکنان خود را جدا از بحث اقتصادی، الگوی رفتار مناسب اجتماعی معرفی کنند.

لذا برخی باشگاه ها در بندهای قرارداد بازیکن، وی را از اشاعه فرهنگ ناپسند منع و در صورت بروز چنین رفتاری با بازیکن برخورد می کنند.

برای ترویج فرهنگ ترک استعمال دخانیات از همین لحظه باید آغاز کرد