چکاپ های دوران سالمندی

آزمایش سرطان روده بزرگ بنا بر توصیه پزشکان افراد 50 سال به بالا باید مرتب آزمایش از نظر بررسي ابتلا به سرطان روده بزرگ انجام دهند. البته این آزمایش، به [...]