علت تلخی دهان در صبح چیست؟

برای خیلی از افراد پیش آمده است که صبح با دهانی بدمزه که ترش و تلخ است از خواب بیدار شوند،اگر چنین مزه ای در دهان تان احساس کنید بدون [...]